4. møde i Cavinet

Tirsdag den 4. februar 2014 løber fjerde netværksnæste møde i CAVInet af stablen. Sidste møde fokuserede på resultaterne fra AMO-projektet. Denne gang bliver omdrejningspunktet diskussioner af certificering som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i foreløbige resultater fra CERPA-projektet.

Program:

13:00-13:15: Velkomst til CAVInet v/Peter Hasle, Aalborg Universitet

13:15-14:05: Certificeret Arbejdsmiljø – OHSAS18001 som ramme for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø v/Pernille Hohnen, Aalborg Universitet

Oplægget handler om den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, som certificeringer tager udgangspunkt i – OHSAS18001. Oplægget forklarer, hvad en standard egentlig indeholder, hvilke arbejdsmiljøforståelser den arbejder med, samt hvilke virkemidler der findes implicit i en sådan. Pernille vil igennem oplægget lægge op til en diskussion om, hvorvidt brugen af internationale standarder begrænser forståelsen af psykisk arbejdsmiljø til helt bestemte former, eller om det som mange andre virkemidler er kontekstbestemt og altså er op til den enkelte bruger.

14:05-14:30: Kaffe/kage-pause

14:30-15:05: Muligheder og begrænsninger i audits af virksomheder v/ Anne Helbo Jespersen, Aalborg Universitet og Bureau Veritas

Med udgangspunkt i sin forskning og sin erfaring som auditør hos Bureau Veritas fortæller Anne Helbo Jespersen om den helt centrale aktivitet i certificeret arbejdsmiljøarbejde – audits. Hvordan foregår en audit? Hvilken viden forudsætter den hos auditøren? Kan den indfange de vigtigste problemer på en arbejdsplads? I slutningen af sit oplæg indleder Anne endvidere den efterfølgende gruppediskussion med en præsentation af diskussionsspørgsmålene.

15:05-15:50: Diskussion i grupper

15:50-16:20: Opsamling i plenum v/CERPA

16:20-16:30: Næste Møde

Tilmelding:

 

Deltagelse, pris og tilmelding til CAVInet

 • To årlige møder: Her præsenterer og diskuterer netværket den nyeste forskningsviden.
 • Fire nyhedsbreve: De nyeste forskningsresultater sendes rundt til netværket fire gange om året.
 • Pris: 1.000 kroner årligt. 2200 for virksomheder, der så kan sende op til tre deltagere til hvert arrangement.

Tilmelding

Fakta om Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler (CAVI)

CAVI er et forskningscenter uden mure, som er etableret af en række forskningsinstitutioner i Danmark. Formålet med centret er at få en dybere indsigt i, hvordan konkrete arbejdsmiljøindsatser virker ude i virksomhederne. Følgende forskningsinstitutioner samarbejder i CAVI:

 • Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion
 • DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet.
 • Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet.
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, Emdrup Campus i København, Aarhus Universitet.
 • TeamArbejdsliv.

Yderligere oplysninger

Professor Peter Hasle, AAU, hasle@business.aau.dk

 

3. Møde i Cavinet (Oktober 2013)

Netværksmødet den 24. september var det tredje møde i CAVInet. Som sædvanligt blev det afholdt i DEA’s lokaler på Fiolstræde ved Nørreport.  De ca. 30 deltagere var en blandet skare af netværksmedlemmer og forskere fra CAVI.

CAVI Netværksmøde 24 sep 201308

 

Projektkoordinator for CAVI Peter Hasle fra Aalborg Universitet indledte med en velkomst samt en opdatering på henholdsvis INVINE- og CERPA-projekterne.

Herefter tog Niels Møller fra DTU over med et oplæg om resultaterne fra 60-undersøgelsen.

CAVI Netværksmøde 24 sep 201303

Oplægget tog udgangspunkt i AMO-reformens målsætning om en bedre integration af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedernes overordnede strategiske planlægning, samt i de bedre muligheder for fleksibilitet i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed. Projektet har arbejdet med den grundlæggende forskningshypotese, at reformen i sig selv skulle igangsætte restruktureringer og nye konstellationer på i arbejdsmiljøarbejdet. Dette har dog kun vist sig delvist i de foreløbige resultater. Tværtimod kan man pege på en lang række andre ’drivers’ i omstruktureringen af AMO end blot reformen. Det viser sig at selvom reformen ikke i sig selv skaber ændringer direkte i virksomhederne, udgør AMO en friere ramme end tidligere, og denne ramme kan bruges når andre drivers skaber behov for forandringer i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

 

Slides fra dagen kan hentes her

Bliv medlem af CAVInet

Kontakt

CAVI Netværksmøde 24 sep 201305

 

 

 

Evaluering af arbejdsmiljøindsatser – CAVI

Møde i Selskabet for Arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljørådets ”Handlingsplanen for fremtidens arbejdsmiljø 2020” lægger op til, at konkrete arbejdsmiljøindsatser i højere grad skal evalueres med henblik på at afdække effekten på arbejdsmiljøet. Evalueringer kan gennemføres på mange forskellige måder, men arbejdsmiljøindsatsers komplekse natur betyder, at ikke alle metoder er lige velegnede.

Som et led i at skabe klarhed på feltet, iværksatte Arbejdsmiljørådet derfor en proces med tre workshops i foråret 2012, hvor repræsentanter for BAR og medlemmer af Arbejdsmiljørådet deltog i samarbejde med Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler (CAVI). På baggrund af denne proces er der udkommet en publikation, der skal skabe en fælles forståelse og ramme for evaluering og måling af virkninger på arbejdsmiljøområdet.

På mødet vil vi præsentere de principper og anbefalinger, som præsenteres i publikationen. Desuden vil vi lægge op til en bredere diskussion om at anvende evalueringer af arbejdsmiljøindsatser.

Mødeansvarlige Rikke Seim (CAVI) og Anne Helbo Jespersen (CAVI)

 

SAM tirsdag den 16. april 2013

Mødet er fra kl. 12.30 til 16.00

IDA, Kalvebod Brygge

 

CAVInet 2.0 – Møde den 6. februar

Den 6. februar afholdt vi det andet møde i CAVInet. Vi takker alle jer der deltog for jeres diskussions- og spørgelyst, og håber at se alle jer der ikke kunne komme med til næste møde.

Overemnet for dagen var den store AMO-reform fra 2010. Hvilke overvejelser og tanker lå bag reformen? hvordan opleves den ude på virksomhederne? og hvilke udfordringer og problemer opleves i det daglige arbejdsmiljøarbejde?

Slides

Herunder kan du se billeder fra dagen.

Tiltrædelsesforelæsning ved Peter Hasle på Aalborg Universitet

CAVI-forsker Peter Hasle tiltrådte pr. 1. september som Professor med særlige opgaver ved Aalborg Universitet i København.

Derfor inviterer CAVI, i samarbejde med Center for Industriel Produktion, nu alle medlemmer af CAVInet til tiltrædelsesforelæsning.

Forelæsningen vil bestå af to præsentationer med titlerne “Bæredygtige produktionsprocesser – den menneskelige faktor” v. Peter Hasle og “Kerneopgaven – et centralt begreb i arbejdsmiljøarbejdet?” v. Ole Henning Sørensen.

Torsdag 31. januar 2013 kl. 14:30 – 16:30

Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Hent programmet her

 

Efter forelæsningerne vil der være en reception.

Vellykket møde i CAVInet

Onsdag den 10. oktober afholdt CAVI og DEA det første møde i CAVInet.

Med cirka tredive deltagere, tre spændende oplæg og en afsluttende- og livlig- diskussion ved bordene, var mødet på alle måder en succes.

Fra arrangørernes siden vil vi gerne sige alle deltagere mange tak for en god dag, og huske medlemmer af CAVInet på at det næste møde bliver 6. februar 2013.

Du kan se billeder fra dagen herunder, og finde slides her på siden.

Diskussion i grupperne

Publikum under oplæg

Gerard Zwetsloot fortæller om "Regulation and standards on the psychosocial working environment in the EU"

 

Deltagelse, pris og tilmelding til CAVInet

 • To årlige møder: Her præsenterer og diskuterer netværket den nyeste forskningsviden.
 • Fire nyhedsbreve: De nyeste forskningsresultater sendes rundt til netværket fire gange om året.
 • Pris: 1.800 kroner årligt.

Tilmelding

Tilmeld dig CAVInet nu!

Mere trivsel og mindre stress. Alle er enige om, at det er vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Men det er derimod knapt så let at svare på hvordan. Det debatterer forskere og praktikere i det nystartede CAVInet. Det er nu muligt at tilmelde sig netværket.

Forskning og praktisk erfaring til debat i CAVInet

Hvilke virkemidler får en arbejdsmiljøindsats til at lykkes? Hverken hidtidige forskningsresultater eller praktiske erfaringer har givet endelige svar på det spørgsmål. Men ny forskning i samspil med praktisk erfaring kan medvirke til at skabe en viden, der kan effektivisere indsatsen, fx gennem diskussioner af, hvordan man får indsatsen til at virke i praksis. Netop de diskussioner tager deltagerne fat på i CAVInet.

Målgruppen er ledere, medarbejdere, konsulenter og forskere

Ledere, medarbejdere, konsulenter og forskere, der er engagerede i arbejdsmiljø og ledelse, indbydes til at deltage i CAVInet. Netværket mødes to gange om året for at diskutere ny viden fra arbejdsmiljøforskningen og sammenholde den med praktiske erfaringer fra arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder, organisationer og myndigheder.

Netværksmøde den 10. oktober 2012

Emne: Europæiske perspektiver på det psykosociale arbejdsmiljø. Det er emnet for det første møde i CAVInet.

NB: Møderne i netværket vil foregå på dansk, men på grund af udenlandske gæster bliver dette møde afholdt på engelsk.

Det foreløbige program:

 • Professor Dr. Gerard Zwetsloot, TNO, Holland: Regulation and standards on the psychosocial working environment in the EU.
 • Associate professor Staurola Leka, NottinghamUniversity, Storbritannien: Practical experience with the UK management standards for the psychosocial working environment.
 • Diskussion i netværket.

Tid: Onsdag den 10. oktober 2012, kl. 13.00 – 16.30.

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Deltagelse, pris og tilmelding til CAVInet

 • To årlige møder: Her præsenterer og diskuterer netværket den nyeste forskningsviden.
 • Fire nyhedsbreve: De nyeste forskningsresultater sendes rundt til netværket fire gange om året.
 • Pris: 1.800 kroner årligt.

Tilmelding 

Fakta om Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler (CAVI)

CAVI er et forskningscenter uden mure, som er etableret af en række forskningsinstitutioner i Danmark. Formålet med centret er at få en dybere indsigt i, hvordan konkrete arbejdsmiljøindsatser virker ude i virksomhederne. Følgende forskningsinstitutioner samarbejder i CAVI:

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
 • DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet.
 • Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet.
 • Institut for Uddannelse og Pædagogik, Emdrup Campus i København, Aarhus Universitet.
 • TeamArbejdsliv.

 Yderligere oplysninger

Professor Peter Hasle, NFA, tlf. 39 16 53 05, pha@arbejdsmiljoforskning.dk

 Læs mere om CAVI: www.cavinet.dk

 

Startkonferencen var en succes!

Mandag den 11.06.2012 afholdt CAVI startkonference for alle interessenter. Konferencen var en stor succes med gode  og konstruktive inputs fra publikum.

Tak til alle fremmødte. 

Du kan finde slides fra konferencen her

Herunder har vi samlet nogen stemningsbilleder fra dagen.

Udsnit af publikum

 

Pia Brammings oplæg

 

Startkonference på DPU

Startkonference: Arbejdsmiljøindsats, virkemidler og sundhed – hvor er vi på vej hen?

Mandag den 11. juni holder CAVI en startkonference for alle interessenter og deltagere.

NB: Konferencen foregår på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Festsalen, Emdrup Campus, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Traditionelt har staten haft en styrende rolle for samfundets arbejdsmiljøindsats, men i dag er indsatsen spredt ud på flere aktører. God ledelse er desuden afgørende for et godt arbejdsmiljø, men i mange virksomheder er arbejdsmiljø stadigt placeret på sidelinjen. Og selvom målet for arbejdsmiljøindsatsen altid har været at forbedre medarbejdernes sundhed, har forskerne svært ved at dokumentere en sammenhæng. Så hvor er vi på vej hen?

På konferencen giver forskere bag CAVI et overblik over udviklingen i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler.

Programmet for konferencen:

13:00: Velkomst v/ Peter Hasle, professor, NFA og projektleder for CAVI

13:00-15:30: Tre tematiske foredrag om aktuelle udviklingstendenser i arbejdsmiljøindsatsen:

 1. ‘Fra regulering til engagement i arbejdsmiljøet’ v/Klaus T. Nielsen, lektor, RUC og Hans Jørgen Limborg, arbejdsmiljøforsker, Team Arbejdsliv
 2. ‘HR og arbejdsmiljø – Et perfekt match?’ v/ Pia Bramming, lektor, AU (DPU)
 3. ‘Arbejdsmiljø mellem sidevogn og mainstream’ v/ Per Langaa Jensen, professor, DTU

15:30-16:00: Introduktion til CAVI og CAVInet.dk v/ Peter Hasle, professor, NFA

Læs mere og tilmeld dig her!

Startkonferencen er arrangeret i samarbejde med DEA