Forskningsprojekterne

CAVI består af tre delprojekter, samt et fællesprojekt. Du kan finde uddybende beskrivelser af projekternes teoretiske, metodiske og empiriske funderinger herunder:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *