Artikler i peer-reviewed journals

2018

Third party audits of the psychosocial work environment in occupational health and safety management systems – Pernille Hohnen, Peter Hasle, Safety Science 109 (2018): 76–85

2017

Commitment or Compliance? – Institutional Logics of Work Environment Management – Christian Uhrenholdt Madsen, Peter Hasle, Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (2).

Orchestration in Work Environment Policy Programs – Peter Hasle, Hans Jørgen Limborg, Sisse Grøn, Bjarke Refslund, Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (3): 43-62.

Developing a concept for external audits of psychosocial risks in certified occupational health and safety management systems – Anne Helbo Jespersen, Peter Hasle, Safety Science, 99 (Part B) : 227-234.

2016

The wicked character of the psykisk work environment – implications for regulation – Anne Helbo Jespersen, Peter Hasle, Klaus T. Nielsen, Nordic Journal of Working Life Studies (2016) 6 (3), pages 1-20

Mellem sikkerhed og faglighed – arbejdsmiljøarbejde med vold i relationsarbejde – Hansen, Agnete Meldgaard, Søren Salling Weber & Klaus T. Nielsen (2016) (submitted)

Offentlig reguleringspolitik og virksomhedshomogenitet – en konfigurationel komparativ analyse af arbejdsmiljøreformen i 2010 – Bjarke Refslund, Politica 48 (3), pages 320-339. 

From employee representation to problem-solving – Mainstreaming OHS management – Peter Hasle, Rikke Seim, Bjarke Refslund, Economic and Industrial Democracy (in press, online first version July 28th 2016)

Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems – Anne Helbo Jespersen, Pernille Hohnen, Peter Hasle, Safety Science Vol 84, April 2016, Pages 201–209

Kronik: Mellem drømme og mareridt – fremtidsudsigter for arbejdsmiljøets virkemidler – Klaus T. Nielsen, Peter Hasle, Niels Møller, Rikke Seim, Hans Jørgen Limborg & Pia Bramming, Tidsskrift for Arbejdsliv, 18 (1), Pages 9-17

Professionelle og medarbejderrepræsentanter – nye roller i arbejdsmiljøarbejdet – Rikke Seim, Niels Møller & Hans Jørgen Limborg, Tidsskrift for Arbejdsliv, 18 (1), Pages 18-33

Ressourcepersoner som virkemiddel – en analyse af otte forebyggelsesprojekter – Sisse Grøn, Gitte Hübner & Hans Jørgen Limborg, Tidsskrift for Arbejdsliv, 18 (1), Pages 34-50

Fra arbejdsmiljøindsats til daglig praksis i små virksomheder – Laura Veng Kvorning, Sisse Grøn & Hans Jørgen Limborg, Tidsskrift for Arbejdsliv, 18 (1), Pages 51-72

‘What’s in an audit’?En kvalitativ analyse af hvordan audit konstituerer arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø i danske kommuner
Pernille Hohnen & Peter Hasle, Tidsskrift for Arbejdsliv, 18 (1), Pages 73-89

2015

Motivational factors influencing small construction and auto repair enterprises to participate in occupational health and safety programmes – Laura Veng Kvorning, Peter Hasle, Ulla Christensen, Safety Science Volume 71, Part C, January 2015, Pages 253–263

Managing Safety in Small and Medium Enterprises – Stephen Legg, Kirsten B. Olsen; Ian S. Laird, Peter Hasle, Safety Science Vol (71), Pages 189-196 (editorial)

2014

Working environment interventions – Bridging the gap between policy instruments and practice – Peter Hasle, Hans Jørgen Limborg, Klaus T. Nielsen,  Safety Science, Vol (68) (2014), 73-80

Networking among small and medium sized enterprises to promote health and safety – what are the lessons to learn? – Sisse Grøn, Hans Jørgen Limborg, Small Enterprise Research (2014) 21: 214–222

Hard work in soft regulation. A discussion of the social mechanisms in OHS management standards and possible dilemmas in the regulation of psychosocial work environment. – Pernille Hohnen, Peter Hasle, Anne Helbo Jespersen, Christian Uhrenholdt Madsen, Nordic journal of working life studies, Vol (4), 3, pages 13-30

Creating healthy work in small enterprises – from understanding to action: Summary of current knowledge – Stephen Legg, Ian Laird, Kirsten Olsen, Peter Hasle, Small Enterprise Research (2014) 21: 139–147.