4. møde i Cavinet

Tirsdag den 4. februar 2014 løber fjerde netværksnæste møde i CAVInet af stablen. Sidste møde fokuserede på resultaterne fra AMO-projektet. Denne gang bliver omdrejningspunktet diskussioner af certificering som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i foreløbige resultater fra CERPA-projektet.

Program:

13:00-13:15: Velkomst til CAVInet v/Peter Hasle, Aalborg Universitet

13:15-14:05: Certificeret Arbejdsmiljø – OHSAS18001 som ramme for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø v/Pernille Hohnen, Aalborg Universitet

Oplægget handler om den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, som certificeringer tager udgangspunkt i – OHSAS18001. Oplægget forklarer, hvad en standard egentlig indeholder, hvilke arbejdsmiljøforståelser den arbejder med, samt hvilke virkemidler der findes implicit i en sådan. Pernille vil igennem oplægget lægge op til en diskussion om, hvorvidt brugen af internationale standarder begrænser forståelsen af psykisk arbejdsmiljø til helt bestemte former, eller om det som mange andre virkemidler er kontekstbestemt og altså er op til den enkelte bruger.

14:05-14:30: Kaffe/kage-pause

14:30-15:05: Muligheder og begrænsninger i audits af virksomheder v/ Anne Helbo Jespersen, Aalborg Universitet og Bureau Veritas

Med udgangspunkt i sin forskning og sin erfaring som auditør hos Bureau Veritas fortæller Anne Helbo Jespersen om den helt centrale aktivitet i certificeret arbejdsmiljøarbejde – audits. Hvordan foregår en audit? Hvilken viden forudsætter den hos auditøren? Kan den indfange de vigtigste problemer på en arbejdsplads? I slutningen af sit oplæg indleder Anne endvidere den efterfølgende gruppediskussion med en præsentation af diskussionsspørgsmålene.

15:05-15:50: Diskussion i grupper

15:50-16:20: Opsamling i plenum v/CERPA

16:20-16:30: Næste Møde

Tilmelding:

 

Deltagelse, pris og tilmelding til CAVInet

  • To årlige møder: Her præsenterer og diskuterer netværket den nyeste forskningsviden.
  • Fire nyhedsbreve: De nyeste forskningsresultater sendes rundt til netværket fire gange om året.
  • Pris: 1.000 kroner årligt. 2200 for virksomheder, der så kan sende op til tre deltagere til hvert arrangement.

Tilmelding

Fakta om Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler (CAVI)

CAVI er et forskningscenter uden mure, som er etableret af en række forskningsinstitutioner i Danmark. Formålet med centret er at få en dybere indsigt i, hvordan konkrete arbejdsmiljøindsatser virker ude i virksomhederne. Følgende forskningsinstitutioner samarbejder i CAVI:

  • Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion
  • DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet.
  • Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet.
  • Institut for Uddannelse og Pædagogik, Emdrup Campus i København, Aarhus Universitet.
  • TeamArbejdsliv.

Yderligere oplysninger

Professor Peter Hasle, AAU, hasle@business.aau.dk

 

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.