Afslutningsrapport

CAVI-projektet har formelt nået endestationen. Det har været en lang og spændende tur og udover diverse artikler, rapporter o.l., som kan findes her, er der en afslutningsrapport fra projektet. Rapporten opsummere projektet og de vigtigste resultater. Rapporten findes her

Præsentation af CAVI resultater på Arbejdsmiljøkonferencen 2016

På den kommende arbejdsmiljøkonference i Nyborg bliver en række af de afsluttende resultater fra CAVI-projektet præsenteret. Der er bl.a. oplæg fra Niels Møller, Hans Jørgen Limborg og Anne Helbo Jespersen. Derudover holder Peter Hasle et plenumforedrag på konferencen.

Programmet til konferencen kan findes her og oplæggene her

Fælles konference om arbejdsmiljøprofessionelle og medarbejdere i nye roller

I forlængelse af de fleste af CAVI-projektets resultater ligger klar præsenteres disse ved forskellige konferencer o.l. Den 26.maj afholder Center for Studier i Arbejdsliv, TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljøakademiet en fælles konference i Roskilde. Indbydelsen kan ses her.

CAVI afholder afslutningskonference i samarbejde med IDA

De forskellige forskningsprojekter i CAVI nærmer sig sin ende. Derfor arrangeres der i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA og IDA Arbejdsmiljø en afsluttende konference, hvor en række af projektets hovedresultater vil blive præsenteret.

Konferencen afholdes den 27.april i Ingeniørhuset i København kl. 12.00-16.30.

Se præsentationer fra konferencen her

 

Temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv med flere CAVI-bidrag

Tidsskrift for Arbejdsliv har i det seneste nummer (1/2016) fokus på regulering og virkemidler i arbejdsmiljøet. En lang række af forskere fra CAVI har bidraget til temanummeret bl.a. med en kronik, som kan læses gratis på tidsskriftets hjemmeside.

Se nærmere her

CAVI præsenterede resultater ved Arbejdsmiljørådskonference

Forskere fra CAVI præsenterede resultater fra projektet ved Arbejdsmiljørådets konference den 3.Februar, hvor den koordinerede indsats vedtaget i det seneste arbejdsmiljøforlig (initiativ 7) blev diskuteret.

Det første oplæg handlede om, hvordan de konkrete virkemidler omsættes til handling. Oplægget kan ses her.

Det andet oplæg handlede om den orkestrerede indsats af arbejdsmiljø-arbejdet og forskellige indsatser. Oplægget kan ses her.

Vellykket fællesseminar i CAVI

Forskerne i de tre delprojekter i CAVI-projketet var samlet i Tisvilde et par dage i et flot efterårsvejr sidste uge i oktober. Alle tre delprojekter er nu færdige med dataindsamlingen og de indledende analyser, så seminaret havde fokus på at identificere tværgående resultater og tendenser på baggrund af resultaterne i de enkelte delprojekter.

Seminaret viste, hvordan en række tendenser går på tværs, men også hvordan resultater i de enkelte delprojekter har implikationer for andre dele af arbejdsmiljøarbejdet. Som næste etape i projektet blev der arbejdet intenst på flere publikationer på tværs, som skal vise og diskutere de tværgående resultater fra projektet, inden projektet afsluttes i 2016.

Lang række artikler er nu tilgængelige

I løbet af projektet er der blevet produceret en lang række artikler der nu er tilgængelige her på siden.

Artiklerne, der er skrevet af deltagerne i CAVI projektet, er blandt andet blevet udgivet i ‘Safety Science’, ‘Nordic journal of working life studies’ og i forbindelse med ‘Nordic Ergonomics Society Annual Conference’.

Se oversigten over udgivelser og præsentationer ved at klikke her

cavi-logo

Artikel om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet er nu online

Artiklen “Working environment interventions – Bridging the gap between policy instruments and practice” af CAVI-forskerne Peter Hasle, Klaus T. Nielsen og Hans Jørgen Limborg er nu publiceret i Safety Science. Man kan finde den ved at følge nedenstående link:

Link til Safety Science (NB: Kræver Abonnement)

 

4. Møde i CAVInet vel overstået

Først og fremmest tak for et godt fremmøde den 4. februar på Aalborg Universitet. Mødet foregik denne gang på Aalborg Universitet i Sydhavnen og ikke som tidligere i Kosmopols lokaler ved Nørreport. Aalborg Universitet lægger også i fremtiden lokaler til CAVInets arrangementer.

 

Mødets tema var denne gang certificering af arbejdsmiljøarbejdet i danske kommuner, og der blev præsenteret forskningsresultater fra delprojektet CERPA (Certificeret arbejdsmiljøledelse med fokus på det psykosociale arbejdsmiljø). Efter en kort introduktion ved Peter Hasle, startede Pernille Hohnen, lektor ved Aalborg Universitet, med oplægget: “Regulering af psykosocialt arbejdsmiljø gennem internationale standarder”. Oplægget gennemgik internationale standarder på arbejdsmiljøområdet, og hvordan arbejdsmiljø, trivsel og risici forstås i disse. Standarder er frivillige, baseret på eksplicitte regler og er som oftest ikke baseret i lovgivning, men derimod i en frivillig aftale med et certificeringsbureau. I Danmark kan certificering træde i stedet for tilsyn fra myndighederne, og certificering er således også inkorporeret i en lovgivningskontekst. Psykosocialt arbejdsmiljø behandles kun sporadisk i internationale standarder. Det nævnes eksempelvis kun et sted i OHSAS1801 (den mest brugte standard på arbejdsmiljøområdet). Derimod indgår der mere overordnede termer som risici og hændelser i standarden, og det er så samarbejdet mellem den certificerede virksomhed og certificeringsbureauet, der bestemmer, hvordan psykosociale arbejdsmiljø kan behandles i virksomheden. I praksis har det dog vist sig, at psykosociale arbejdsmiljøproblemer og eventuelle løsninger kan være vanskeligt at få til at passe ind i certificeringsarbejdet.

 

Oplægget og den efterfølgende diskussion kan opsummeres med følgende punkter:

 

 • Standarder er ofte abstrakte og ‘løse’, hvilket nødvendiggør lokalt videnfundament og udvikling af lokal praksis.
 • OHSAS 18001 giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan psykosocialt arbejdsmiljø skal forebygges og håndteres.
 • OHSAS 18001 skaber standardisering af procedurer, men kræver lokale indsatser og viden om psykosocialt arbejdsmiljø.
 • Nyere standarder der konkret fokuserer særligt på de dele af psykosocialt arbejdsmiljø, som kan opfattes som særskilte ‘hændelser’ (mobning, trusler mv.).
 • Risikovurdering som redskab er vanskeligt at ‘oversætte’ til konkrete forhold og konkrete indsatser.
 • Standarder med konkrete anvisninger risikerer at få begrænset udbredelse.

 

Efter en kort kaffepause var næste punkt på dagsordenen Anne Helbo Jespersens oplæg: “Audits af psykosocialt arbejdsmiljø”, der satte fokus på, hvordan audits af virksomheder virker som arbejdsmiljøvirkemiddel, samt hvilken forståelse af arbejdsmiljø de kan skabe. Igennem sit oplæg trak Anne både på sin ekspertise som ph.d.-studerende ved CERPA-projektet, samt på sin praktikererfaring som auditør for Bureau Veritas. Hun kom frem til følgende pointer:

 

 • Der efterspørges værdiskabende audit, uden der er en entydig forståelse af, hvad værdiskabende audit som begreb dækker over.
 • Accept af, at der er stor variation i viden og færdigheder.
 • Mange forskellige opfattelser af formålet med audit og auditorrollen.
 • Psykisk arbejdsmiljø forstås primært som vold, trusler, chikane, mobning og stress.
 • Mere fokus på arbejdsmiljøarbejdet og på dokumentationen end på hvilken effekt arbejdsmiljøarbejdet har på arbejdsmiljøet.
 • Dokumentationen opfattes generelt af både arbejdspladser og interne auditorer som noget, der laves for audits skyld.
 • Der er stor variation i forståelsen af, hvilke kompetencer en auditor bør have for at være kompetent i forhold til at auditere psykisk arbejdsmiljø.

 

Fra CAVIs side vil vi gerne sige tak til de fremmødte for gode diskussioner og indsigtsfulde spørgsmål.